Technologie

Wij gebruiken altijd zuurstof als drager voor onze dynamische “reiniging”. Met het gebruik van geavanceerde SONAion® bieden we onze klanten een effectieve en milieu verantwoorde manier van luchtreiniging aan.

ion2air technology staat voor:

 • Natuurlijke luchtzuivering
 • Geen wet-scrubbers of bio-filters
 • Geen toegevoegde chemicaliën
 • Geen giftige bijproducten
 • Veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en recyclebaar
 • Laag energie gebruik

 

 

Voordelen/resultaten van dynamische luchtreiniging:

VOC’s verwijderen:

 • Een betere en veiligere werkplek
 • Controleerbaarder productieproces
 • Vervangt thermische oxidatie, koolstoffilter, en chemische scrubbers
 • ATEX ontsteking risico kan verkleind worden

 

Pathogeen, virussen, bacteriën en schimmels reductie:bacterie

 • Een betere en veiligere werkplek
 • Verbetert kwaliteit van de producten (voedsel-en chemische industrie)
 • Voorkomt pandemie/verspreiding van ongewenste Pathogenen
 • Vermindert sterftecijfer op varkens en kippen boerderijen
 • Reduceert gebruik antibiotica bij veeteelt

 

Fijnstof reductie:

 • Een betere en veiligere werkplek
 • Verbetert de kwaliteit van de vervaardigde producten
 • Vermindert risico op stofexplosie (papierindustrie, suikerfabrieken)
 • Langere standtijd van de standaard luchtfilters

 

Statische elektriciteit:statische electriciteit

 • Reduceert statische elektriciteit (kunststof verpakkingsindustrie)
 • Verbetert de kwaliteit van de vervaardigde producten (elektronische industrie, semi-conductor industrie)
 • Vermindert het risico van stofexplosies
 • Over het algemeen een betere, schonere en veiligere werkplek

 

Energiebesparing:

 • Vermindert onderhoud en/of verbetert de lucht kwaliteit
 • Energie besparing (tot 30%) doordat luchttoevoer van buitenaf verlaagd kan worden. Minder verwarming en koeling van de toevoerlucht
 • Verlaagt de investeringskosten bij ontwerp van het luchttoevoersysteem
 • Het vervangt o.a. dure thermische oxidizers, koolstoffilters, HEPA-filters, chemische wassers